Vox Populi Mariae Mediatrici                             (Polish)

Vox Populi Mariae Mediatrici, Głos Ludu w sprawie Maryi Pośredniczki, jest organizacją ludzi świeckich, którzy starajq się o papieską definicję prawdy o Najświetszej Maryi Pannie jako Współodkupicielce, Pośredniczce wszystkich łask i Orędowniczce Ludu Bożego.

Do Jego Świątobliwości

PETYCJA

O Papieską Definicję Prawdy

Papieża Franciszka

o Maryi Współodkupicielce

 

 

Pośredniczce i Orędowniczce

Ojcze Święty,  

Z synowską miłością zwracamy się do Waszej Świątobliwości jako do naszego Ojca i Namiestnika Chrystusowego, z pokorną prośbą o uroczystą proklamację stałej nauki Kościoła dotyczącej współudziału Maryi w dziele odkupienia ludzkości, jako chrześcijańskiego dogmatu. Przekonani jesteśmy, że taka formalna proklamacja ukaże w całej pełni prawdę o Maryi, Córce Ojca, Matce Syna, Oblubienicy Ducha świętego i Matce Kościoła. W naszych modlitwach gorąco błagamy, aby Duch Święty skłonił Ciebie, Ojcze Święty, do uroczystej proklamacji o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce wszystkich łask i Orędowniczce Ludu Bożego.

Z najgłębszym szacunkiem i oddaniem,

IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo prosimy o powielanie i rozpowszechnianie PETYCJI

Podpisaną petycję prosimy odsyłać na adres:

Vox Populi Mariae Mediatrici, P.O. Box 220, Goleta, CA 93116, USA

                                                        Telefon: (805) 957-4893