.

Gdy dogmat, ostatni dogmat w Maryjnej historii, zostanie ogłoszony, wtedy Pani  Wszystkich Narodów ofiaruje światu pokój, Prawdziwy Pokój (31.05.1954).

Kochana Siostro, kochany Bracie w Chrystusie!

Minął kolejny  31 dzień maja na który Matka Boża zapowiedziała w Amsterdamie ogłoszenie nowego dogmatu o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce*, będącego nowym ukoronowaniem Maryi TRIUMFEM JEJ NIEPOKALANEGO SERCA.

To właśnie po jego ogłoszeniu ma zostać – zgodnie z  JEJ słowami – zesłany na świat na nowo Duch święty i zapanować PRAWDZIWY POKóJ .

Jednakże, jak wiemy, dogmat ten także i w bieżącym 2018 roku nie został ogłoszony. Cóż to oznacza w praktyce? Oznacza to, że dotychczasowa Akcja Pani Wszystkich Narodów rozpowszechniania JEJ Orędzi, Modlitwy i Cudownego Obrazu nie jest jeszcze wystarczająca. Wprawdzie zrobiono już dla NIEJ wiele i wszystko to, co zrobiono, nie pozostanie nigdy bez odpowiedzi Nieba**, ale jednocześnie wciąż za mało, aby mogły spełnić się JEJ cudowne obietnice. Czyż jednak ma to nas zniechęcać do dalszej pracy dla NIEJ? Wręcz przeciwnie – jeszcze bardziej mobilizować. Chodzi tu przecież o coś niepojętego i monumentalnego – o przyspieszenie JEJ zwycięstwa nad szatanem, ojcem kłamstwa.

Dlatego świadomi naszej odpowiedzialności za los własny i naszych bliźnich nie upadajmy na duchu, nie smućmy się i nie opuszczajmy rąk, ale jeszcze goręcej i dynamiczniej, jeszcze efektywniej, z jeszcze większym zapałem aniżeli dotąd przystąpmy na nowo do tego Dzieła Zbawienia i Pokoju, a wtedy zgodnie z JEJ obietnicą zobaczymy cuda.

Ofiarujmy w tej intencji także naszą modlitwę i post, a w szczególności nasze cierpienia, które ofiarowane Bogu z miłością upodabniają nas najbardziej do NIEJ – do WSPóŁODKUPICIELKI, a wtedy nowy dogmat zostanie ogłoszony i Duch święty na nowo wylany, i zatriumfuje Jej Niepokalane Serce i zapanuje Prawdziwy Pokój Prawdziwy Pokój, narody, to jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest bliżej aniżeli kiedykolwiek. Pojmijcie te słowa dobrze” (31.05.1955).

Wierzę w Ciebie, boś TY wierny, Wszechmogący, Miłosierny...

Ufam Tobie Panie i ufać nie przestanę!

A m e n!

* Matka Boża określiła dzień ogłoszenia nowego dogmatu na 31 maja, jednak bez podania roku, w którym to nastąpi, bowiem rok jego ogłoszenia zależy w dużej mierze od nas samych, od dania posłuchu naszej Niebieskiej Matce. Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale pt. Nowy dogmat.

**.Dla poparcia moich słów przytaczam wypowiedź Naszego Pana Jezusa Chrystusa:

„A wy, poznajcie swoje zadanie.

Czyńcie, co się od was żąda.

Ona została posłana przeze Mnie.

Zobaczcie, co się stało”.

Teraz zobaczyłam przed sobą obracającą się kulę ziemską. Widoczne były na niej głębokie pęknięcia i czarne plamy. Usłyszałam:

„Modlitwa, której Ona was nauczyła wydała już wiele owoców. Czyńcie tak dalej. Mogło być o wiele gorzej. Patrz dobrze”.

Wtedy zobaczyłam ziemię – była cała czarna. Z kosą w ręku biegła po niej śmierć. Kosiła nad ziemią i nagle leżały tam wszędzie trupie czaszki; odrażający obraz. Głos zabrzmiał znowu:

„Kontynuujcie. Proces oczyszczania jest w pełnym toku i jeszcze potrwa”.

(Przeżycia Eucharystyczne - 8 września 1973)

Przeczytaj także:

Na ratunek światu!

Wielki Apel do Wszystkich!

Całość materiału znajdziesz tutaj

.

.

.

.