ORęDZIA

PANI WSZYSTKICH NARODÓW

(Manuskrypt – przed korektą)

Tytuł oryginału

De Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren, Amsterdam 1999

Imprimatur dla oryginału

Approbatio devotionis publicae, Haarlem, 31maja1996, H.J.A. Bomers, c.m., Episc, Harl.; dr J. M. Punt, Episc. Aux.

Przekład           

Maria T. Kuzemko                                                 

Witold Wojciechowski

Konsultacja teologiczna

Ks. dr Ryszard Ukleja

Wydanie 1                                                                                            

© Copyright 2002 by Stichting Vrouwe van alle Volkern

© Copyright 2002 for the Polish edition by Witold Wojciechowski

Wszelkie prawa zastrzeżone

Fundacja Akcji Pani Wszystkich Narodów  

Stichting Vrouwe van alle Volkeren  

Diepenbrockstraat 3                                              

NL–1077 VX Amsterdam

W wersji książkowej do nabycia w wydawnictwie Allegro-Druk.

Spis treści

Wprowadzenie

01 Orędzie, 25 marca 1945

Pani objawia się – Zapowiedź wolności – Różaniec i modlitwa – Pani, Matka – Krzyż

02 Orędzie, 21 kwietnia 1945

Obraz Pani – Pokój w Chrystusie – Nowe niebezpieczeństwo – Izrael zmartwychwstanie znowu – Kain i Abel. Kamienne tablice – Procesja Mirakel

03 Orędzie, 29 lipca 1945

Jahwe ostrzega – Przyjdźcie, wierni! – Chrystus – Drogą – Anglia i Ameryka

04 Orędzie, 29 sierpnia 1945

Smutek i radość – Jedna Wspólnota – Czas trzech papieży – Nowa wojna – Wykształcenie duchownych

05 Orędzie, 7 października 1945

Ludy Wschodu – Droga do zamku – Ogród Sprawiedliwości – Ogród Prawdy – Kościół katolicki – Iść z czasem – Nowy Biały Gołąb – Przyjąć Krzyż – Krzyż przychodzi do świata – Zwycięstwo Krzyża – Różaniec – Pani pomoże

06 Orędzie, 3 stycznia 1946

Walka w Anglii i Europie – Patrz na Krzyż – Walka – Joanna d'Arc –  Prawda, Miłość bliźniego, Sprawiedliwość – Jerycho – Walka duchowa – Ego sum

07 Orędzie, 7 lutego 1946

Europo, chcę cię ostrzec! – Walka i katastrofy –

Pozwólcie małym przyjść do Mnie – Lądowanie na Księżycu – Jedność w Europie. Anglia

08 Orędzie, 25 lutego 1946

Prawda jest zgubiona – Krzyż pośrodku świata –

Prawda, Wiara i Miłość – Katastrofa za katastrofą – Ecce Homo

09 Orędzie, 29 marca 1946

Boże Dziecię – Powrócić do Niego – Christus Regnum

10 Orędzie, 9 czerwca 1946

Urbi et Orbi – Pracować i czuwać – Nowa katastrofa – 

Walka przeciwko papieżowi                                

11 Orędzie, 4 stycznia 1947

Zagrożenie dla świata – Rzymie, bądź ostrzeżony! –

Miłość bliźniego, Sprawiedliwość, Prawda – 

Oni muszą być dalekowzroczni

12 Orędzie, 30 sierpnia 1947

Wizja o Włoszech – Walka polityczno-chrześcijańska –

Tajne posiedzenia w Watykanie                                   

13 Orędzie, 7 grudnia 1947

Krzyż – Fale nad Europą – Prawość, Miłość bliźniego, Sprawiedliwość – żołnierski cmentarz

14 Orędzie, 26 grudnia 1947

Rozszarpany świat – Krzyż – Zegar słoneczny jest przesunięty – Diabelskie wynalazki                

15 Orędzie, 28 marca 1948

Walka się rozpoczyna – Zastanowić się nad sobą

16 Orędzie, 7 maja 1949

Ciemność czasów – Moi najmniejsi – Walka – Podział i upadek – Dzielić – Siły przyrody – Zamknięty kościół – Podzielony świat

17 Orędzie, 1 października 1949

Chrystus prześladowany – Walka na Bałkanach. Anglia – Rosja – Kraje naddunajskie                 

18 Orędzie, 19 listopada 1949

Włochy i Niemcy – Modlić się

19 Orędzie, 3 grudnia 1949

Niemcy. Nowoczesne pogaństwo – Rzym – Holandia – Przepaść – Zmienić przepisy – Nauka Chrystusa – To się okaże z czasem            

20 Orędzie, 16 grudnia 1949

Biedne Niemcy – Ciężkie chmury nad bazyliką Św. Piotra – Pracować czynami – Miłość bliźniego, Sprawiedliwość – Okres walki i katastrof – Lombardi – Punkt środkowy – Niemcy i Włochy                               

21 Orędzie, 14 lutego 1950

Młodzież – Prosty Krzyż – Pracować przy pomocy nowoczesnych środków – Ameryka i Rosja. Japonia. Indie – Teraz jest jeszcze szansa – Niemcy

22 Orędzie, 27 maja 1950

Pracować dla spraw duchowych – Niemcy – Młodzież –Pierwsze i najważniejsze przykazanie

23 Orędzie, 15 sierpnia 1950

Wschód – Formosa – Polityczno-chrzecijańska walka – Nowy Duch – Wschód i Zachód – Zwycięstwo należy do nas – Anglia – Korea – Encykliki – Chaos

24 Orędzie, 16 listopada 1950

Pani na kuli ziemskiej. Pani Wszystkich Narodów –

Jej stopy na Anglii i Niemczech – Wezwanie do akcji w Niemczech – Rozpocząć od podstaw – Wielka szansa dla Rzymu – Rebelia w świecie                                     

25 Orędzie, 10 grudnia 1950

Krzyż położony na świecie – Walka na Wschodzie –   

Wcześniejsze objawienia Pani – Księża i zakonnicy –

Mężczyźni i kobiety – Biały Gołąb – Papieżowi będzie udzielona pomoc – Francja – żelazna kurtyna – Turcja – Pasterz i jego trzoda

26 Orędzie, 25 stycznia 1951

Sen – Ostatnia Wieczerza – Przystępowanie do Stołu Pańskiego – Nowy dekret                

27 Orędzie, 11 lutego 1951

Pani, Maryja, Matka Wszystkich Narodów – Sobór Watykański II – Ból Krzyża – Przekazanie Modlitwy –

Pierwsze i największe przykazanie –Walka o ducha –

Przepisy mogą być zmienione – Kraje Europy. Ameryka – Afryka. Azja. Troszczymy się o was – Obecny czas jest Naszym czasem

28 Orędzie, 4 marca 1951

Wola Syna – Obraz Pani – Rozpowszechnianie Modlitwy i Obrazu – Objaśnienie obrazu

29 Orędzie, 28 marca 1951

Posłuszeństwo Synowi – Jeszcze raz Modlitwa – Czas upadku – Niebezpieczeństwo dla Rzymu – Nie bój się – Fałszywi prorocy

30 Orędzie, 1 kwietnia 1951

Wszystkie narody – Ostatni Maryjny dogmat – Matka Syna Człowieczego – W sercach wszystkich narodów – Rozpocznij, a zobaczysz Cuda – Prosta Wiara – Zaufaj

31 Orędzie, 15 kwietnia 1951

Przepaska biodrowa – Nowy dogmat –

Współodkupicielka i Orędowniczka – Szybkie rozpowszechnianie Modlitwy – Świat w upadku – Pokój

32 Orędzie, 29 kwietnia 1951

Pani Wszystkich Narodów – Dogmat o Współodkupicielce – Obecny czas jest Naszym czasem – Pani pod Krzyżem – To jest już przesądzone – Powaga czasu                                   

33 Orędzie, 31 maja 1951

Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka – Owcza trzoda – Promienie łaski, Zbawienia i Pokoju – Obietnica – Od narodu do narodu, od miasta do miasta – 

Kobiety i mężczyźni tego świata –  Postępujcie nowocześnie i szybko

34 Orędzie, 2 lipca 1951

Wielka akcja dla Boga – Objaśnienie nowego dogmatu Miłość Boga. Miłość bliźniego – ... która kiedyś była Maryją   

35 Orędzie, 15 sierpnia 1951  

     Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny –

Powierzeni Matce – Ostatni Maryjny dogmat – Nie wahaj się –Miłość – Do dobra, do Chrystusa – Jedni w Chrystusie

 .36 Orędzie, 20 września 1951 

Duchowy upadek – Wspaniałomyślnie i wielkodusznie –

Modlitwa o prawdziwego Ducha – Chrześcijanie, łączcie się razem – Spór o Maryjny dogmat – Pani Wszystkich Narodów i jedność – Ojciec święty

37 Orędzie, 15 listopada 1951

Współodkupicielka z woli Ojca – Obraz poprzedzi –

Jedno przykazanie: Miłość – Anglia. Ameryka – Niemcy – Holandia – Francja – Włochy. Papież – Widząca i obraz

38 Orędzie, 31 grudnia 1951

Nauka jest dobra – Współodkupicielka, już od początku – Czas nagli – Ostatni dogmat w Maryjnej historii – Prostszej nauki nie ma – Rosja. Chiny. Ameryka. Europa – Nie miej lęku – Obietnica                    

39 Orędzie, 17 lutego 1952

Kościół i Krzyż – Czas nadszedł – Służebnica Pańska – Znak Pani – Krzyż w ręku – łaska, Zbawienie i Pokój

40 Orędzie, 19 marca 1952

Papież otrzyma swój znak – Jedna Owczarnia

Proście Panią Wszystkich Narodów

41 Orędzie, 6 kwietnia 1952

... która kiedyś była Maryją – Kimkolwiek byście nie byli – Wielkie zadanie – Odmawiajcie Modlitwę!

42 Orędzie, 15 czerwca 1952

Wielka akcja – Współodkupienie – Jedność –

Troszcz się o rozpowszechnianie

43 Orędzie, 5 października 1952

Trzy określenia, jedna Całość – Od samego początku – Inne dogmaty – Trudne zadanie dla papieża – Puste ręce – Księża i zakonnicy – Jednomyślność – Miłość zawiera wszystko – Amsterdam i Obraz. Dominikanie

44 Orędzie, 8 grudnia 1952

Trzy myśli w jednym geście – Czas się zbliża – Wróg Chrystusa – Jedność w Prawdzie. Duch Święty – Dobra Matka – Ocenianie i osądzanie – Pomóżcie Ojcu Świętemu – Biali i czarni – Nowy kościół

45 Orędzie, 20 marca 1953

Czas nadszedł – Codzienny Cud – Papież Pius XII –

Przepowiednie Pani – Prawdziwy Pokój – Nowy kościół. Ołtarze – Amsterdam, miejsce Sakramentu – Ona uratuje świat

46 Orędzie, 10 maja 1953

Szczególne orędzie dla papieża – Módlcie się narody –

Fałszywy duch – Amsterdam, punkt centralny –

Pani zatroszczy się o wszystko

47 Orędzie, 11 października 1953

Upadek, katastrofy i wojna – Pani przyniesie Pokój –

Zbawiciel i Współodkupicielka wszystkich narodów –

Przeznaczona dla świata – Ukoronowanie Maryi –

Czarne i białe owce – Ukoronowanie Matki Pana –

Maryja bierze na siebie odpowiedzialność

48 Orędzie, 3 grudnia 1953

Siły piekła

49 Orędzie, 4 kwietnia 1954

Stare myśli – Niepokalane Poczęcie –

Pani i Duch Święty. Apostołowie – Uwieńczenie Maryjnych myśli – Papież. Zakrystian – Orędzie dla biskupa – Ręka szatana – Ofiara i walka

50 Orędzie, 31 maja 1954

Proście o ten dogmat – W tym dniu – Dzień ukoronowania Pani Wszystkich Narodów –

I Pani pozostawała wśród swoich Apostołów – Błogosławieństwo – Znak Pani Wszystkich Narodów – Słowo, Głos ich Matki – Po dogmacie Pokój – Uklęknijcie w pokorze przed waszym Stwórcą –

Wszyscy ludzie

51 Orędzie, 31 maja 1955

Pani objawia się publicznie – Pani mówi do narodów –

Ona pokona szatana – Trójca – Bóg wysłucha Swoją Matkę – Zaufajcie waszej Matce – Pani udzieli swojego błogosławieństwa – Z powrotem do Ofiary – Królestwo Boże – Narody zebrane wokół Jej Tronu – Jesteście odpowiedzialni – Pani błaga was – Jedna Wspólnota – Wasza Matka was poprzedziła – Powróćcie do Wspólnoty – Pocieszająca obietnica

52 Orędzie, 31 maja 1956

Widząca w rozterce – Z powodu obietnicy – Posłuszeństwo – Miejsce dla nowego kościoła – Zewnętrzny wygląd kościoła – Portal – Wnętrze kościoła – Ołtarze – Sceny za ołtarzami – Ołtarz Pani. Oddzielna kaplica – Celibat – Publiczne wystawienie Obrazu – Cud w Kanie

53 Orędzie, 31 maja 1957

Panie, niech się stanie Wola Twoja – Ostatnie orędzie publiczne – Proś o dogmat – Posłuszeństwo i wolna wola – Paraklet – Sakramenty – Niebo – Celibat – Przedsmak Wiecznego życia.

54 Orędzie, 19 lutego 1958

Przepowiedzenie śmierci papieża Piusa XII

55 Orędzie, 31 maja 1958

Niebiańskie doświadczenie – W pełni ciszy powrócę Zbudujcie tutaj jedną Wspólnotę

56 Orędzie, 31 maja 1959

Ukoronowana Pani w Niebiańskiej Chwale – Czyńcie pokutę – Pan ukazuje się – Bądź zdrowa

Epilog

Dodatek

Cudowny Obraz Pani Wszystkich Narodów

Widząca opowiada, co wydarzyło się w tygodniu poprzedzającym orędzie z 19 lutego 1958 r.:

14 października 1958 r. ojciec Frehe OP napisał do niektórych księży co następuje:

List, który widząca Ida Peerdeman napisała do swojego przewodnika duchowego, ojca Frehe, w związku z orędziem z 31maja 1957 r:

List, który widząca Ida Peerdeman napisała 21 czerwca 1958 r. do swojego przewodnika duchowego, ojca Frehe, w związku z orędziem z  31 maja 1958 r.:

Sen z 24 czerwca 1959 r.:

                                                                                                

.

.

.    .