Dipl.-Ing. Witold Wojciechowski

Postfach 18 02 30 • D-40569 Düsseldorf • tel. 0049 211 7021495

e-mail: w.wojciechowski@avemater.pl , www.p-w-n.de

Panie Jezu Chryste, Synu Ojca,

ześlij teraz Ducha Twego na ziemię...”

Do rąk

czcigodnego Księdza Proboszcza

.

POLAND

Düsseldorf, 2016

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodny Księże Proboszczu!

Jako osoba odpowiedzialna za szerzenie w Polsce i na Zachodzie – wśród Polonii kultu Matki Bożej pt.: PANI WSZYSTKICH NARODÓW, proszę niniejszym Ks. Proboszcza bardzo gorąco o umożliwienie mi wygłoszenia w Księdza parafii prelekcji (z przezroczami i podkładem muzycznym) pt.:

„Na ratunek światu! – Orędzia Pani Wszystkich Narodów / 1945-1959

Przewidywany czas trwania prelekcji na życzenie: od 45 do 90 minut. Termin jej wygłoszenia do uzgodnienia. Prelekcja jest bezpłatna. Ofiara słuchaczy na potrzeby szerzenia kultu będzie mile widziana.

Jak już zapewne czcigodny Ksiądz Proboszcz wie, Maryjne Objawienia Amsterdamskie zostały uznane przez Kościół 31 maja 2002 r.

Jeśli chodzi o moją skromną osobę, to mam 54 lata i całą resztę darowanego mi życia oddałem do dyspozycji PANI WSZYSTKICH NARODÓW. Od lat współpracuję z JEJ Fundacją w Amsterdamie i JEJ Ośrodkiem w Łasinie (tel.: 056 466 20 77). W mojej pracy w Polsce pomaga mi również ks. dr Ryszard Ukleja z sankt. M.B. Pocieszenia w Kawnicach koło Konina (tel. 063 241 71 03). Pragnę zaznaczyć, że do dnia dzisiejszego wygłosiłem 29 prelekcji 5 w Wyższych Seminariach Duchownych i 24 w polskich kościołach w tym, w Niepokalanowie. Prelekcje te potwierdzone zostały każdorazowo wpisem do mojej „Książki Prelekcji (stawiam do wglądu).

Czcigodny Księże Proboszczu! Sytuacja otaczającego nas świata jest bardzo poważna i konieczne jest – dla jego ratowania danie posłuchu słowom Matki Bożej, którą Dobry Ojciec przysyła nam dzisiaj z pomocą.

Ażeby to jednak móc uczynić powiedzieć Bogu „tak”, trzeba najpierw usłyszeć, podobnie jak w Kanie, JEJ Głos. Stąd moja, przedstawiona wyżej prośba.

I już tylko na koniec pozwolę sobie przytoczyć JEJ bardzo znamienne słowa:

„Czas nagli!”; „Nie mamy czasu na długie czekanie!”; „Obecny czas jest Naszym czasem”.

I to byłoby już wszystko.

W oczekiwaniu na możliwie rychłą decyzję

pozdrawiam Księdza Proboszcza bardzo serdecznie.

Z Panem Bogiem i Jego Matką Matką i Panią Wszystkich Narodów!

W. Wojciechowski

PS. Artykuły o Pani Wszystkich Narodów (mojego autorstwa) ukazały się dotychczas w Polsce: w „Miłujcie się” (Nr 9-10, 1999), Echo Medziugorja (Nry: 185 / 2003 i 196 / 2004), źródło (Nr 25 / 2003). Bardzo ciekawe artykuły ukazały się również na łamach „Niedzieli” (19.01.2003, Nr 4) i „Naszego Dziennika” (8-9.02.2003, Nr 33 /1529); w Niemczech: w kwartalniku Polskiej Misji Katolickiej „Nasze Słowo” (Nr 20 / 326) i w USA: Panorama (Nr 1 /2004). Poza tym napisałem wspólnie z Wincentym Łaszewskim rozdział o Pani Wszystkich Narodów do książki pt.: świat Maryjnych Objawień (Fons Omnis, Warszawa 2003).