Nowy dogmat a Maryjne Objawienia Amsterdamskie

środkiem ciężkości Maryjnych Objawień Amsterdamskich (1945-1959), znanych szeroko na świecie jako Objawienia Pani Wszystkich Narodów i uznanych przez Kościół 31.05.2002 jest nowy, piąty i według Matki Bożej największy, i zarazem już ostatni dogmat maryjnyo Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. To właśnie po jego ogłoszeniu, ma zostać wylany na świat na nowo, na wszystkie narody (!) Duch święty i zapanować PRAWDZIWY POKóJ.

O możliwości ogłoszenia nowego dogmatu mówi się coraz częściej w Kościele. W 1993 r. rozpoczęto nawet akcję zbierania podpisów pod skierowaną do papieża petycją, zawierającą prośbę Ludu Bożego o ten nowy dogmat. Inicjatorem tej akcji był świecki ruch Vox Populi Mariae Mediatrici (Głos dla Maryi Pośredniczki), którego prezydentem jest amerykański mariolg dr Mark Miravalle, profesor na Franciszkańskim Uniwersytecie w Steubenville (Ohio, USA). Jego duchowym doradcą jest Jego Eminencja Edward Kardynał Gagnon – Prezydent Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Członkami wspomnianego wyżej Ruchu są również wysokie osobistości hierarchii kościelnej, duchowni, klerycy i teolodzy ze wszystkich kontynentów. Patronem Ruchu jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

W Europie akcję zbierania podpisów pod petycją o nowy dogmat prowadził już od r. 1972 austriacki duchowny, ojciec †Hermann Netter SVD. 17.05.1975 r. przekazał on 14.802 podpisyw tym 4 kardynałów i 34 biskupów kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, z prośbą o przekazanie ich papieżowi Pawłowi VI. Prośba ta została spełniona. Na liście wręczonej papieżowi widniał również podpis kard. Stefana Wyszyńskiego. W sierpniu 1995 r. ojciec H. Netter dysponował już listą około 46 tys. podpisów osób duchownych i świeckich. Godnym uwagi jest fakt, że pomimo tego, że tak Vox Populi Mariae Mediatrici, jak i o. H. Netter nie powołują się w swojej działalności na Maryjne Objawienia Amsterdamskie, to jednak w jakiś cudowny, wręcz opatrznościowy sposób spełniają życzenie Pani Wszystkich Narodów, przedstawione w jednym z JEJ orędzi: Pracujcie i proście o ten dogmat! Błagajcie Ojca Świętego o ten dogmat!(31.05.1954) W roku 1997 ukazujący się w Rzymie miesięcznik Inside the Vatican" (nr 6/97, str. 60) podał, że do czerwca 1997 r. pod petycją o nowy dogmat zebrano już 5 milionów podpisów wiernych ze 150 krajów, wśród nich 500 biskupów i 33 kardynałów. Petycja ta została podpisana również przez polskich duchownych. Poza kard. Stefanem Wyszyńskim podpisali ją: kard. Józef Glemp i kard. Roman Henryk Gulbinowicz. Miesięcznie dochodziło wówczas 100 tys. nowych podpisów. Według danych otrzymanych w marcu 2002 r., bezpośrednio z Centrali Vox Populi Mariae Mediatrici, petycję podpisało już 7 milionów świeckich, 550 biskupów i 45 kardynałów.

Warto w tym miejscu zauważyć, że wspomniane wyżej zbieranie podpisów wiernych, pod skierowaną do papieża petycją o nowy dogmat maryjny, nie jest pierwsze w historii Kościoła. Podobne odbyło się krótko po ogłoszeniu przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi (08.12.1854). Wówczas to Lud Boży skierował do papieża Piusa XII petycję o ogłoszenie dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Święte Oficjum odnosiło się początkowo bardzo sceptycznie do tej niespotykanej dotąd inicjatywy. Jednakże już wkrótce wywołała ona tak wielkie poruszenie, że przyłączyło się do niej wielu znakomitych teologów, czego efektem było przekazanie Świętemu Oficjum, już w 1942 r., dwóch tomów petycji z podpisami 113 kardynałów, 18 patriarchów, 2505 biskupów, 32291 księży i zakonników, 50975 sióstr zakonnych i 8 milionów świeckich. Ukoronowaniem działalności tego maryjnego ruchu było ogłoszenie 01.11.1950 r. przez papieża Piusa XII dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Podobnie stanie się i teraz. Nowy dogmat zostanie ogłoszony zgodnie z obietnicą Matki Bożej 31 maja. Roku ogłoszenia nowego dogmatu Matka Boża nie podaje, gdyż zależy on w dużej mierze od nas samych, od dania posłuchu naszej MATCE, a w szczególności JEJ Amsterdamskiemu Orędziu chociażby poprzez podpisanie petycji o nowy dogmat; w ten sposób każdy z nas ma możliwość przyspieszenia JEJ zwycięstwa nad szatanem, ojcem kłamstwa po to, by to zwycięstwo na zawsze z NIą podzielić by mieć w nim swój udział. Jest wiele dróg, które do tego zwycięstwa prowadzą, jednakże jedno jest pewne: aby JEJ Niepokalane Serce w końcu zatriumfowało (patrz Fatima), aby ostatecznie starła ONA głowę węża, konieczne jest ogłoszenie nowego dogmatu. Dopóki ono nie nastąpi, zwycięstwa nie będzie! Ponieważ drogę do nowego dogmatu torują Jej Orędzia, Modlitwa i Obraz, dlatego Matka Boża w Amsterdamie nalega: Rozpowszechniaj to! W przeciwnym razie świat upadnie. W przeciwnym razie świat zniszczy się sam. W przeciwnym razie będą wciąż nadchodziły wojny i nie będzie ustawać zniszczenie (28.03.1951).  

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.p-w-n.de oraz www.avemater.pl

Skopiuj i wraz z PETYCJą rozpowszechnij jak najszerzej!