....nadzieję na mniej mroczną przyszłość może w nas wzbudzić jedynie interwencja z Wysoka... Jan Paweł II - Watykan / 16.10.2002          ...nadzieję na mniej mroczną przyszłość może w nas wzbudzić jedynie interwencja z Wysoka... Jan Paweł II - Watykan / 16.10.2002          ...nadzieję na mniej mroczną przyszłość może w nas wzbudzić jedynie interwencja z Wysoka... Jan Paweł II - Watykan / 16.10.2002